Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 


Om oss
 

Föreningen grundades 1956 och vi är för närvarande
drygt 300 medlemmar och varje år har vi ett 40-tal aktiviteter i form av utflykter, månadsträffar med föredrag, studiecirklar och mycket mer.  

Genom upplevelser och gemenskap ökar föreningen intresset och kunskapen om naturen.
 Föreningens inomhusaktiviteter sker i den trevliga  föreningslokalen, Drottninggatan 57 i Gamla stan, Motala, dit alla är varmt välkomna. Medlemsavgift  

Enskild: 200 kr
Familj: 300 kr
Ungdom under 20 år gratis

Pg 473252-5

Swish 123 632 54 92  (ange namn och vad betalningen avser)

 

Medlemsförmåner

Föreningen äger utrustning som tubkikare, handkikare
och fladdermusdetektor samt ett bibliotek med böcker
och tidskrifter. 

Allt finns att låna kostnadsfritt för medlemmar i vår fina föreningslokal.

 

Samåkning vid utflykter

MBF följer den rekommendation till ny bilkostnadsersättning vid samåkning, som flera fågelklubbar i Östergötland beslutat,
som är 30 kronor per mil och bil. Beloppet delas lika av alla i bilen, alltså även den som håller med bil.

Alla utflykter sker på egen risk.

  

 

Föreningen har till uppgift att arbeta med verksamhet som är naturvårdande och naturskyddande. Genom exkursioner, föreläsningar och studieverksamhet träffas personer som är intresserade av djur och växter i naturen.

Föreningen är grundad 1956. 
 

 

 

 

 
Post
Karta