Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen

 

Välkommen till Motala Biologiska förening  

Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar i vår trevliga föreningslokal.

 Inga förkunskaper krävs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur


 


MBF ställde ut på Trädgårdsmässan
26-27 maj 2018

MBF ställde ut på Trädgårdsmässan 26-27 maj i Stadsparken i Motala. Vi hade en mycket bra placering med tubkikare ut mot Vätternviken som besökarna gärna tittade i. Montern bemannades av våra medlemmar som tog olika pass och hade trevliga möten med besökare vid vår monter. Roger Larsson, styrelseledamot i MBF, intervjuades i Trädgårdssoffan av reporter Bella Linde om vår verksamhet.

Det var premiär för Trädgårdsmässan i Motala, och troligen kommer den tillbaka nästa år. Det var en mycket trevlig mässa med många besökare i strålande väder.

Text och foto: 
Christer Johansson

Deltagare vid fågelinventeringen i Sjöbo-Knäppan.

Fågelinventering i Sjöbo-Knäppan

MBF har under våren 2018 gjort en häckfågeltaxering av områdets fåglar. Gunnar Myrhede och Roger Larsson har hållit i detta, men sammanlagt har ca 15 olika medlemmar deltagit. Inventeringen har gjorts under perioden 5/4-14/6, då
6 besök (ett varannan vecka) har gjorts. Syftet har varit att få fram vilka arter som häckar i området och alltså inte exakt hur många av varje art. Vid varje inventeringstillfälle har området delats in i 2 områden, precis som deltagarna delat upp sig varje gång i 2 grupper och gått runt var sitt område. Resultatet måste utvärderas, men ca 35 arter har påträffats, men hur många av dem som bedöms häcka får vi återkomma till. Bofink, blåmes och koltrast är några av de vanligaste arterna i området. Andra arter som påträffats är t.ex. mindre hackspett, stenknäck, steglits och gröngöling. 

/Roger Larsson


 

Nattsångarutflykt till Tåkern den 9 juni 

23 personer mötte upp vid Naturum denna fantastiska sommarkväll som förövrigt var årets hittills varmaste dag. Närmare 25 grader när vi startade kl 21.45! Dessutom var det helt vindstilla. Först gick vi en kortare tur ut genom vassen i stort sett fram till Svanshals äng och tillbaka. Ett par tusen skratt-måsar som dessutom hade fått många ungar den senaste veckan gjorde sitt bästa för att även överösta den mest intensiva nattsångare. Men flera rörsångare satt i alla fall på nära håll och kunde avlyssnas. Rördrommar tutade flitigt och trastsångare kunde höras för att nämna något. Vid Bankängen sjöng en vassångare intensivt. I bakgrunden grymtade vattenrallen och rördrommen. Rör- och sävsångare fanns även här. Vid Ramstadbron satt en gräshoppssångare mycket nära och småfläckig sumphöna spelade. En rad andra arter som enkelbeckasin, trana, näktergal och sävsångare noterades. Vid Väversunda-maden intogs sedan fika. Det var relativt tyst här men sävsångare och gräshoppssångare hördes. Kvällen avslutades strax efter midnatt vid Alvastra pålbyggnad där en art för kvällen tillkom i form av kärrsångare. En närmast magiskt fin kväll var till ända och hemfärd påbörjades mot Motala. Kanske inte någon stor mängd nattsångare, men ändå inte dåligt att på ett par timmar få med rara arter som vassångare, kärrsångare och småfläckig sumphöna.

/Roger Larsson 

 

 

 

Aktuellt


Tillbaka till översikten

2017-11-20

Brutusföredrag och kommunrally - lyckade evenemang!

Efter Brutus Östlings engagerade och uppskattade föredrag för knappt 2 veckor sedan, då över 100 personer kom, ar det den 18-19/11 dags för årets kommunrally, där alltså Östergötlands kommuner under en helg tävlar om vem som kan se flest fågelarter. Tävlingen fortsätter att växa, i år deltog ca 200 personer och från Motala deltog 18. Via en sms-grupp kunde deltagarna följa vad som sågs och vad som fattades. Norrköping lyckades få ihop hela 122 arter och vann därmed tävlingen! De hade i särklass också flest antal deltagare. I Motala sågs 89 arter, vilket räckte till en delad tredjeplacering av de 10 kommuner som var med. 89 arter är rekord för Motala. Tidigare har som mest setts 83 (2016). Alla observationer finns på Artportalen. Några exempel på arter som sågs i Motala var vattenrall, nötkråka, forsärla och dubbeltrast. Deltagarna uttryckte enormt engagemang och glädje över detta arrangemang som har vuxit för varje år.

/Roger LarssonTillbaka till översikten