Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

Inventeringar


Vinterfågelräkning av sjöfåglar 2022 -  nytt rekord igen i antal inventerade lokaler

Med uppdaterad kunskap om inventeringssektorerna i området och tillskott av duktiga och energiska inventerare fortsatte den höga ambitionsnivån på midvinterräkningen även i år och ännu fler lokaler inventerades. Räkningen har pågått sedan 1960-talet, sker samtidigt i norra Europa och samordnas i Sverige av Lunds universitet.

Nu ingår även inventeringsområden  i Vadstenaviken och Nässjaområdet söder om Vadstena, Kring Fyrstensberget norr om Borghamn, Boren, Motala ström i Borensberg samt sträckan Lilla hals till Västanvik i Vättern i vårt åtagande. 

De nordvästra delen av Råssnäs -Lilla hals sektorn och Motala ström i Borensberg inventerades den 14:e Januari.  De flesta övriga sektorer inventerades 15 januari med start kl 09:00. Hamra i Motalaviken inventerades fm 16 januari.

Isläget varierade snabbt under inventeringsperioden i mitten av januari. Det var kallt och svaga vindar och milt och blåsigt om vartannat. Den 15 januari var Motala ström genom Motala, Motalaviken och Vättern nästan isfria. Boren var nästan helt isbelagd med några mindre råkar bort mot Brevik och Karshult. Klart väder. Ca 0 grader och svag – måttlig nordlig vind.

Ingen smådopping hittades vid inventeringen! Smådoppingen brukar vara paradarten i Motala ström under vintern och det är troligen de snabba variationerna i isläget som gjort att det är få kvar och de som är kvar är svåra att hitta! Gräsand och sothöna var också färre vid årets inventering. Kanadagås, sångsvan, knipa och knölsvan var däremot fler….

Höga siffror: vid Kampudden hittades 104 skäggdoppingar, vid Norrbysjön 820 gräsänder, i Varamoviken 850 kanadagäss, i Motalaviken (Hamra)
65 sångsvanar och slutligen 100 knipor i Norrbysjön!

Tack till Elke Myrhede, Christer Eriksson, Christer Johansson, Gabriella Saxner Johansson, Lars Westerlund och Tommy Eriksson, för en riktigt bra insats!


Resultat 

Art

Summa Motala 2022

(2021 års siffror
inom parentes)

Summa Motalatrakten 2022 

(2021 års siffror
inom parentes)

Storskarv

1

(0) 

 3

(3)

Skäggdopping  

 59

 (16)  

 204 

(193)

Smådopping

 

 (3)    

 0

(7)

Gråhäger   

 0

 (2)   

 1

(4)

Gräsand   

378

(1039) 

 1293 

(1945)

Snatterand 

 0

 (0) 

  

(2)

Vigg 

 

 (3)  

 16

 (23)

Knipa   

 80

(101)  

 308

(189)

Brunand    

  0

(1) 

 0

(1)

Svärta

 0

(1)  

 0

(1)

Storskrake 

33

(96)

131

(138)

Småskrake 

 0

(0) 

0

(13)

Salskrake 

 0

(2)  

1

(22)

Knölsvan 

86

 (36)

 632

 (450)

Sångsvan 

65 

(16) 

 85 

(26)

Sothöna 

20

(53)

24

(255)

Kanadagås  

1007 

 (119)

1007

(651

Grågås

 

 (0) 

 

 (1)

Vinterfågelräkning av sjöfåglar 2021 - rekord i antal inventerade lokaler

Med uppdaterad kunskap om inventeringssektorerna i området och tillskott av duktiga och energiska inventerare höjdes ambitionsnivån på midvinterräkningen i år rejält och fler lokaler inventerades. Räkningen har pågått sedan 1960-talet, sker samtidigt i norra Europa och samordnas i Sverige av Lunds universitet.

Nya inventeringsområden för i år är Vadstenaviken och Nässjaområdet söder om Vadstena, Motala ström i Borensberg samt sträckan Lemunda till Västanvik i Vättern. Boren inventerades för andra året i rad.

De nordvästra delen av Råssnäs -Lilla hals sektorn och Motala ström i Borensberg inventerades den 15:e Januari. Övriga sektorer inventerades 16 januari med start kl 09:00.

Boren var nästan helt isbelagd med några mindre råkar. Stora delar av Hårstorpssjön och Motalaviken var isbelagd och i Vättern var det is i de skyddade vikarna. Ganska klart väder. Ca -5 grader och svag – måttlig nordlig vind.

Tre smådoppingar hittades i Motala och fyra i Borensberg. I Motala hittades två i Motala ström och en utanför piren i hamnen. Skäggdoppingar hittades på flera ställen och vid Nässja söder om Vadstena hittades hela 169 st. Nästan 2000 gräsänder räknades in. En stor flock om 585 låg utanför Dynudden. I strömmen i Borensberg fanns 200 sothöns och i Boren över 500 Kanadagäss!

Tack till Elke Myrhede, Christer Eriksson, Christer Johansson, Tommy Eriksson, Tommy Martinsson och Uno Alexandersson för en bra insats!

/Gunnar

Resultat summa Motala ström i Motala, Motalaviken och Råssnäs -lilla Hals (att jämföra med tidigare års räkningar)

Skäggdopping                             16

Smådopping                                  3

Gråhäger                                       2

Gräsand                                   1039

Vigg                                                3

Knipa                                          101

Brunand                                         1

Svärta                                             1

Storskrake                                     96

Salskrake                                        2

Knölsvan                                       36

Sångsvan                                      16

Sothöna                                        53

Kanadagås                                   119

 

Resultat nya lokaler och Boren:

Art

Motala ström Borensberg

Boren

Vadstenaviken

Nässja

Lemunda -Västanvik

Storskarv
3


Skäggdopping


2


169

6

Smådopping

4

Gråhäger1


1

Gräsand

460

51

380


15

Snatterand

2

Vigg

5

15
Knipa

16

15

5

11

41

Storskrake

9

31

2Småskrake
2


Salskrake


20
Knölsvan

259

129

26Sångsvan

5

5
Sothöna

200

11

Kanadagås


532
Grågås


1
                                                            

 Nedan kan du läsa om de senaste årens genomförda inventeringar backsvala, Sjöbo/Knäppan, Staffanstorp och Karshult.  


Häckfågelinventering i Sjöbo/Knäppanområdet 2018
20190211_084307[704].pdf (2.94MB)
Häckfågelinventering i Sjöbo/Knäppanområdet 2018
20190211_084307[704].pdf (2.94MB)
 
Post
Karta