Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

Inventeringar

Vinterfågelräkning av sjöfåglar 2021- rekord i antal inventerade lokaler

Med uppdaterad kunskap om inventeringssektorerna i området och tillskott av duktiga och energiska inventerare höjdes ambitionsnivån på midvinterräkningen i år rejält och fler lokaler inventerades. Räkningen har pågått sedan 1960-talet, sker samtidigt i norra Europa och samordnas i Sverige av Lunds universitet.

Nya inventeringsområden för i år är Vadstenaviken och Nässjaområdet söder om Vadstena, Motala ström i Borensberg samt sträckan Lemunda till Västanvik i Vättern. Boren inventerades för andra året i rad.

De nordvästra delen av Råssnäs -Lilla hals sektorn och Motala ström i Borensberg inventerades den 15:e Januari. Övriga sektorer inventerades 16 januari med start kl 09:00.

Boren var nästan helt isbelagd med några mindre råkar. Stora delar av Hårstorpssjön och Motalaviken var isbelagd och i Vättern var det is i de skyddade vikarna. Ganska klart väder. Ca -5 grader och svag – måttlig nordlig vind.

Tre smådoppingar hittades i Motala och fyra i Borensberg. I Motala hittades två i Motala ström och en utanför piren i hamnen. Skäggdoppingar hittades på flera ställen och vid Nässja söder om Vadstena hittades hela 169 st. Nästan 2000 gräsänder räknades in. En stor flock om 585 låg utanför Dynudden. I strömmen i Borensberg fanns 200 sothöns och i Boren över 500 Kanadagäss!

Tack till Elke Myrhede, Christer Eriksson, Christer Johansson, Tommy Eriksson, Tommy Martinsson och Uno Alexandersson för en bra insats!

/Gunnar

Resultat summa Motala ström i Motala, Motalaviken och Råssnäs -lilla Hals (att jämföra med tidigare års räkningar)

Skäggdopping                             16

Smådopping                                  3

Gråhäger                                       2

Gräsand                                   1039

Vigg                                                3

Knipa                                          101

Brunand                                         1

Svärta                                             1

Storskrake                                     96

Salskrake                                        2

Knölsvan                                       36

Sångsvan                                      16

Sothöna                                        53

Kanadagås                                   119

 

Resultat nya lokaler och Boren:

Art

Motala ström Borensberg

Boren

Vadstenaviken

Nässja

Lemunda -Västanvik

Storskarv
3


Skäggdopping


2


169

6

Smådopping

4

Gråhäger1


1

Gräsand

460

51

380


15

Snatterand

2

Vigg

5

15
Knipa

16

15

5

11

41

Storskrake

9

31

2Småskrake
2


Salskrake


20
Knölsvan

259

129

26Sångsvan

5

5
Sothöna

200

11

Kanadagås


532
Grågås


1
                                                            

 Nedan kan du läsa om de senaste årens genomförda inventeringar backsvala, Sjöbo/Knäppan, Staffanstorp och Karshult.  


Häckfågelinventering i Sjöbo/Knäppanområdet 2018
20190211_084307[704].pdf (2.94MB)
Häckfågelinventering i Sjöbo/Knäppanområdet 2018
20190211_084307[704].pdf (2.94MB)
 
Post
Karta