Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

Program våren 2023


APRIL 2023

Nyhet!

Lär dig mer om skyddad natur - Tema besök i naturreservat i vår närhet

Motala Biologiska förening arrangerar guidade utflykter till 6 naturreservat, där vi tillsammans
lär oss mer om värdefull skyddad natur. 

      Vi kommer tillsammans titta på skötselplanerna och hur de följs i olika reservat som förvaltas av
länsstyrelsen eller kommunen. Vi kommer också titta på vilket djur- och växtliv vi kan förvänta oss i
det besökta reservatet. T
id: april, maj samt september.


Söndag 2/4  Utflykt till Kristineberg naturreservat, Zinkgruvan - lär dig mer om skyddad natur

Kristinebergs naturreservat är vilt och orört! Det finns inga leder uppmärkta, så kan vara lite svårtillgängligt och blött nu på våren. Stövlar rekommenderas. Tag gärna med matsäck.  Beräknad tid ca 9.00- 14.00.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 9.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 eller Monica Karlsson, 0708-529 803 


Onsdag 19/4  Utflykt till Karshult naturreservat, Motala - lär dig mer om skyddad natur

Detta reservat består av tät ädellövskog och kalkrika och fuktiga miljöer och har ett rikt djur och växtliv och flera kortare leder.
Relativt lättillgängligt. 
Det finns två parkeringar, vi kommer att utgå från stora parkeringen i väster. Det kan vara lite blött och lerigt på vissa ställen, så tag gärna stövlar.  
Tag med matsäck. Tid ca 17.30-20.30.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.30.
Anmälan till Gunnar Myrhede, 076-836 624 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 

 
Onsdag 26/4  Utflykt till Åsabackarna, Väderstad -  lär dig mer om skyddad natur

Åsabackarna är ett varierat naturreservat med flera naturtyper bland annat kalktorräng, kalkkärr och barrblandskog.
Här finns ett spännande åsnätslandskap,som skapats under inlandsisens avsmältning.
Så här års är det en fin vårflora. Det finns en stig på ca 3 km. Tag med matsäck. Tid ca 17.00- 20.30 .
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede,  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 


MAJ 2023

Onsdag 3/5  Utflykt till Lustigkulle naturreservat, Karlsby - lär dig mer om skyddad natur

Detta reservat är en liten skogsbevuxen kulle med gamla grova tallar, några ca 300 år gamla!
En stig  på ca 1 km går runt reservatet. 
Tag med matsäck. Tid ca 17.00 - 20.30.

Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede,  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 


Onsdag 24/5  Utflykt till Hälla ädellövskog, naturreservat Godegård - lär dig mer om skyddad natur

Reservatet består av ädellövskog med rörligt grundvatten. Delar av reservatet har tidigare hävdats genom slåtter. En vandringsled på ca två km går runt i reservatet.
Tag med matsäck. 
Tid ca 17.00-20:30.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 


SEPTEMBER 2023 


Söndag 10/9  Utflykt till Skogssjön naturreservat, Mjölby - lär dig mer om skyddad natur

Vi tar pendeltåg Motala- Mjölby tillsammans för att  sedan vandra upp till Skogssjöns naturreservat från Mjölby station.
Vi följer istidsspåret upp till Skogssjösjön, rundar sjön och fikar på lämpligt ställe.

Det är delvis kuperad och lite krävande terräng så tag bra skodon. På tillbakavägen går vi ner till Svartån och följer vattendraget en bit uppströms. Tag med rejäl matsäck. 
Tågbiljett kan köpas i automat på stationen. Tid ca 09.15 -15.00.
Samling på Motala Central, kl 09.15. 
Anmälan till Gunnar Myrhede,  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ 

JANUARI 2023

Lör 14-sön 15/1 Vinterfågelräkning av sjöfåglar                                    

Vi räknar de sjöfåglar som stannat kvar i Motalatrakten i internationella midvinterinventeringarna. Kontakta Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 om du vill hjälpa till att räkna.

Ons 18/1 Månadsmöte - Skyddad natur
Tillsammans ska vi under våren, sommaren och hösten besöka och lära oss mera om olika naturreservat och annan skyddad natur i vår närhet. Monica Karlsson och Gunnar Myrhede som kommer att hålla i utflykterna och berättar lite om skyddad natur och de reservat vi planerar att besöka. Föreningslokalen kl 19.00.

Fre 27/1 Vandring i Bondebacka

Vandring i Bondebacka ca 3 km och sedan tittar vi på fåglar vid fågelmatningen vid Örtagården. Medtag matsäck! Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57 kl. 13.30. Anmälan till Christer Johansson, telefon eller sms 0703 - 294620.

Ledare: Christer Johansson och Maria Rasch

Sön 22/1 Spårutflykt 

Vi gör en utflykt till vårt närmsta vargrevir och tittar efter spår av varg, lodjur och andra däggdjur. Utflykten äger rum när det finns spårsnö. Obs! Begränsat antal deltagare. Varma kläder och matsäck Vi kommer att gå i ospårad terräng Vi meddelar några dagar innan när det är förutsättningar för spårningen. Anmälan till Christer Johansson, telefon eller SMS 0703-29 46 20. Ledare: Christer Johansson och Gunnar Myrhede

FEBRUARI 2023

Sön 26/2 Årsmöte kl 16.00

Årsmötet hålls på Charlottenborgs slott och efter sedvanliga årsmöteshandlingar avslutas med en guidning på slottet. Föreningen bjuder på fika.
Charlottenborgs slott kl 16.00 - Välkomna!


MARS 2023

Nybörjarkurs i fågelskådning.

Kursplan: Fågelsläkten/familjer, några vanliga fågelarter i Motala kommun och Tåkern, besök i fågelområden m.m. 
2 teoritillfällen och 4 utflykter. Medlemskap i Motala Biologiska förening krävs.
Kursavgift: 300 kr. Max 15 deltagare.
Start i månadsskiftet mars-april. Medtag till teoripass: fågelbok.
Anmälan till ledaren: Christer Johansson, telefon eller sms 0703-294620.

 

Sön 5/3 Spaning efter Strömstare (OBS ej 19/2)

Vi spanar efter strömstare vid Ringarhultsån. Vi fortsätter och spanar efter rovfåglar vid Bondeby. Där även fikat intas på läktaren. Vi samåker från Karshults skola kl. 09.00 Ledare Tommy Martinsson, 0722366374

Ons 8/3 Månadsträff 

Hoppspindlar är fascinerade små kryp med en nyfiken uppsynGabriella Gelland och Monika Sunhede har nyligen skrivit en fälthandbok om våra svenska hoppspindlar och kommer berätta om deras liv och visa bilder på dessa ljuvliga spindlar. Tillsammans med medlemmar i Naturskyddsföreningen 
Tid och plats: kl 19.00. 
Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57 sista höghuset från centrum. 
Välkomna!


Fre 10/3 Uggleutflykt till Fågelmossen

I hoppas på en lugn och fin kväll vid Fågelmossen, där vi bl.a. lyssnar efter sparvuggla, kattuggla och pärluggla. Ta gärna med varma kläder och fika. Efter kortare vandring tänder vi en brasa och möjlighet till grillning finns. Samling vid föreningslokalen kl. 17.00 Föranmälan till någon av ledarna: Roger Larsson, tel. 0706- 525519 och Gunnar Myr


Onsdag 22/3 - utflykt till Fivelstad Trädgård 

Vi besöker Anders och Björn Holmer som driver upp penséer och sommarblommor till kommuner och kyrkogårdar. Vi bjuder på fika där. Vi samlas vid föreningslokalen för ev. samåkning Kl 16:45 .Beräknad tid ca 2 Tim. Anmälan till Monica Karlsson 0708-52 98 03. Max deltagare 20 st 

Måndag 27/3 Vandring vid Ulvåsa-Birgittas udde

Vi vandrar från Ulvåsa till Birgittas udde i vacker natur och utsikt över Boren och Ulvåsa ca 6 km. Vårtecken med blommor och fåglar och kanske någon av de första vårfjärilarna. Medtag matsäck. Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57kl. 13.30. Anmälan till
Christer Johansson, telefon eller sms 0703 – 294620. 
Ledare: Christer Johansson och Gabriella Saxner Johansson

Tidigare program under 2022

Program 2022

DECEMBER


Måndag 5/12  Adventsvandring i Sjöbo-Knäppan naturreservat.
Vi vandrar, ca 3 km runt reservatet till  kärret och vidare tittar på sjöfågel i Boren och genom den fina lövskogen.
Vi tittar även på vinterns fåglar vid Sjöbotorpet. Tag med matsäck! 
Samling kl.13.30 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson på telefon eller SMS 0703-29 46 20.

Onsdag 14/12  Månadsträff med Adventsfika
Jane Palmborg visar bilder från sin vandring i de Italienska alperna.
Föreningslokalen, kl 19.00, entréplan Drottninggatan 57, sista höghuset från centrum. 
Välkommen!


NOVEMBER 2022

Fredag 4/11

Utflykt Öringlek i Ålebäcken strax norr om Hästholmen

För anmälan och mer information ring: Magnus Thelander,
070-565 38 72


Fredag 11/11 Vandring vid Fågelmossens naturreservat 

Vi vandrar ca 3-4 km i fin gammalskog med mossor och lavar. Kanske kan vi se en tjäder?Vi avlutar med  grillning  vid lägerelden i skymningen. Tag med matsäck och något att grilla. Ficklampa kan vara bra att ha!
Samling kl. 13.00 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57
Anmälan till Christer Johansson, tel eller sms 0703-29 46 20 


Söndag 13/11 Holkrensning vid Sjöbo / Knäppan
Jag tar med en liten stege samt lite verktyg och spik/skruv. Tag gärna med om ni har egen stege- verktyg,
ej nödvändigt. Tag med eget fika.
Samling vid parkeringen Sjöbo. Kl. 09.00
Ledare: Magnus Thelander 070 565 38 72


Onsdag 16/11 – Månadsträff
Vattenkraften, en tveeggad miljönytta in i framtiden

Jakob Bergengren från Tekniska verken kommer och berättar om deras arbete med
vattenkraften och dess påverkan på miljön.
Tid och plats: kl 19.00. 
Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57 sista höghuset från centrum. 
Välkommen!

Lör-sön 19-20/11 Kommunrally - fågelskådning
Tredje helgen i november anordnas det årliga kommunrallyt i Östergötland.
Rallyt pågår hela helgen och är en tävling mellan landskapets kommuner om
att se så många fågelarter som möjligt. Alla fågelintresserade är välkomna att vara med
och tävla för Motala genom Motala Biologiska förening.
För mer info och anmälan: kontaktperson Christer Johansson, 0703-29 46 20.


OKTOBER

Fredag 7/10  Vandring på Håleberget
Vandring runt Håleberget och avslutar med stigen upp till branten och äter matsäck och har en magnifik utsikt över landskapet. OBS! Krävande vandring ca 5-6 km. Tag med matsäck! 
Samling kl.13.30 vid MBF-lokalen, Drottningggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson, tel 0703-29 46 20.

Söndag 9/10  Sträckfåglar vid Bondeby
Dropin vid Läktaren vid Bondeby i norra delen av Kvarns skjutfält mellan 0900- och 1200. Det sträcker lite av varje i fågelväg så års. Kanske kommer några tranor förbi? Man brukar bland annat kunna se en del rovfåglar. Ta gärna med fika och tubkikare. Vägbeskrivning: Tjällmovägen norrut. Vid Älgmyrakorset sväng höger. Bondeby efter ett par km grusväg.
Ledare Gunnar Myrhede 076-8362439 och Jan Eklund 073-0716828.

SEPTEMBER 

Onsdag 7/9  Månadsträff vid Ekebyborna gamla prästgård

Månadsmötet håller vi vid vackra Ekebyborna gamla prästgård, kl 19.00.
Ta med egen fika! Välkomna!
Gemensam avresa kl 18.30 från 
MBF.s föreningslokal, Drottninggatan 57. 
Ansvarig: Magnus Thelander, 0705-653 872.


Fredag 9/9 Vandring för DAGLEDIGA
Omberg – Hästholmen, ca 4 km

Vi går på leden från Ellen Keys Strand, passerar Ålebäcken och
gör en avstickare ut på klipporna vid Vättern, för att se fågellivet.
Vidare längs stranden till Hästholmen, där vi beser hällristningarna.
Matsäck intas på fyrberget i hamnen med fin utsikt över Omberg och Vättern.
Samling kl 09.00 vid MBF.s föreningslokal, Drottninggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson, telefon eller SMS 0703-29 46 20.

Söndag 18/9 Svamputflykt

Vi gör en svamputflykt med svampkonsulent Gunilla Ångström Balla
som ledare,  070-678 77 26
. Vi plockar svamp och har en artgenomgång
efteråt medan vi fikar, ta med egen matsäck.
Samling kl 09.00 vid MBF:s föreningslokal, Drottninggatan 57.

Samarr med Naturskyddsföreningen i Motala.


Tisdag 20/9 Tranor och höstfåglar vid Tåkern, Svälinge

När kvällen nalkas passerar tusentals tranor fågeltornet i Svälinge, på väg till sin sovplats
vid sjön. Inte bara tranor rastar vid Tåkern om höstarna. Här finns rikligt med gäss, änder och
rovfåglar.
Samarrangemang mellan Naturum Tåkern och Motala Biologiska förening.
Frågor besvaras av Malin Granlund Feldt, 070-224 20 69.

Samling:  Parkeringen vid Svälinge, kl 18.00.

Kl 17.00 Gemensam avresa från MBF:s föreningslokal, Drottninggatan 57.
Ansvarig: Christer Johansson, 0703-29 46 20.

Tillgänglighet: Det är ca 900 m från parkeringen i Svälinge till fågeltornet.
För den som har svårt att gå, kan 1 bil åka fram till grinden vid hagen, därifrån
är det ca 50-75 m till fågeltornet.


Fredag 23/9 Rovfågelskådning
Vi skådar rovfåglar 
som flyttar söderut, bl a hoppas vi kunna se ormvråk, fjällvråk, brun kärrhök,
sparvhök m fl. Medtag matsäck.

Plats: Kisatippen utanför Motala
Kl 13.00 Samling vid MBF:s föreningslokal, Drottninggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson på telefon eller SMS 0703-29 46 20.

AUGUSTI

Måndag 15 augusti - vandring, Borensberg - Ruda

Vandring för daglediga mellan Borensberg och Ruda, ca 6-7 km längs Göta kanal. Medtag gärna matsäck. Samling vid föreningslokalen, Drottninggatan 57, kl 09.00. Anmälan till Christer Johansson via telefon eller sms, 070-3294620.  

Söndag 21 augusti Bondebackadagen

Välkommen till Bondebackadagen söndag den 21 augusti klockan 11-14. Fri entre´. 
Motala biologiska förening finns på plats för att visa upp sin verksamhet tillsammans med andra föreningar. Är du intresserad av natur träffar du här ett flertal personer från föreningen som kan svara på olika slags naturfrågor. Motala Biologiska Förening sköter också om örtagården vid Bondebacka gård. Här kan du se många olika växter och ställa frågor till Monica Karlsson, som är ansvarig. Vi kommer även att ha provsmakning av olika örtdrycker. Föreningen kommer att visa en del utrustning för den naturintresserade. 

Plats: Bondebacka gård, Motala. 
Ansvariga: Magnus Thelander, 070 565 38 72, Monica Karlsson, 070 852 98 03.

Onsdag 24 augusti – Månadsträff

 Kom och lyssna på Jenny Carlsson från Naturum Tåkern, om satsningen
"Ny i naturen".

På MBF:s månadsmöte berättar Jenny om de satsningar som gjorts för att få fler nya ut i naturen. Genom lyckade och mindre lyckade exempel få vi med oss lite inspiration och resurser för vad vi kan göra för att inspirera fler att njuta av naturen i vår närmiljö.
Tag gärna med en vän, så blir vi fler att upptäcka allt fint med naturen!
Tid: Kl 19.00.
Plats: Föreningslokalen,
  Drottninggatan 57 (sista höghuset från centrum räknat).

Välkomna!

Lördag 27 augusti Båtutflykt Sandön

Vandring Norra Freberga/Båtuflykt till Sandön

Vid bra väderlek vandrar vi från parkeringen Norra Freberga till sandstranden ca 1,5 km och vidare med båt ut till Sandön. 
Vi kommer att gå runt hela Sandön.
Om vi inte åker båt kommer vi enbart vandra ut till Lilla Hals.
Utflykten beräknas ta ca 3-4 timmar.

Begränsat antal deltagare båt. Förhandsanmälan senast 22 augusti.
Samling kl 09.00 MBF:s föreingslokal, Drottninggatan 57.

 Anmälan till Magnus Thelander 070-565 38 72 eller Gunnar Myrhede 076-836 24 39.


JUNI

1 juni Nattsångare vid Tåkern

Vi gör om denna omtyckta ”klassiker” till Tåkern. Vi går i försommarnatten först ut längs spångarna från Naturum och fortsätter sedan till Väversunda med flera platser för att lyssna efter nattsjungande fåglar. Turen förläggs delvis utifrån aktuella observationer mm. Ta gärna med fika. Vi åker kl 21.00 och räknar med att vara tillbaka senast omkring kl 01.00. Föranmälan till; Roger Larsson, 070-6525519. 

15 juni - Karshult naturreservat

Vi besöker ett av Motalas nyaste naturreservat, Karshult, där vi gör en försommarvandring runt området. Medtag gärna fika. Samling kl 18.30 vid P-platsen, Borensvägen/Stugvägen. Ledare: Björn Melkersson, tel 076-3072700.

30 juni  Kvällsutflykt till Sjöbo- Knäppan

I kalkkärret i Sjöbo- Knäppan växer många speciella växter. Vilka är de och varför trivs de just här? Det ska vi fundera lite på vår långsamma vandring i och kring kärret. Leden är spångad men det kan trots det vara bra med stövlar. Ta gärna med fika också! Samling vid parkeringen vid Sjöbo kl 19, Räkna med att vandringen tar ungefär två timmar. Ledare: Maria Rasch, 072-719 09 80 och Gunnar Myrhede, 076-8362439.

MAJ

Söndag 8 maj - Ombergsutflykt 

I bästa vårtid besöker vi Omberg och går den klassiska Ellen Key:s led. Den är ca 6 km och vi går bl.a. genom bokskogen, Stocklycke äng och kanske fikar uppe vid hjässan. Vi förväntar oss riklig fågelsång och mycket vårblommor. Samling vid föreningslokalen kl 09.00. Ledare: Gunnar Myrhede, 076-8362439 och Roger Larsson, 070-6525519.

Onsdag 11 maj -  Månadsträff i Staffanstorp

Vi håller månadsträff i Staffanstorp. Vi kommer att göra en vandring på 2-3 km och bl.a. titta på vårblommor. Medtag gärna fika. Samling vid Staffanstorps naturreservat kl 18.00.

Fredag 13 maj - Vandring i Bona 

Vi vandrar till Rösjögrottan. Obs! Sista delen till grottan, ca 200 svårgånget: mycket växtlighet, sly m.m. Totalt vandrar vi ca 6-7 km. Vi rekommenderar kängor eller stövlar. Medtag matsäck. Samling kl. 9.00 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57. Ledare: Christer Johansson, Gabriella Saxner Johansson och Maria Rasch. Anmälan till Christer Johansson tel eller sms 0703-294620.

Onsdag 18 maj - Botanisk vandring i Ulvåsa

Vi vandrar i Ulvåsas vackra natur med fina blommor och träd. Fin sjöutsikt över Boren, rikt fågeliv och historia. Medtag matsäck! Samling kl. 17.30 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57. Anmälan till Christer Johansson tel. eller sms 0703-294620. 

Söndag 22 maj - Biologiska mångfaldens dag, kl 11-14.00

Välkomna till Bondebacka gård på biologiska mångfaldens dag. Dagen som instiftades av FN är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Vid Bondebacka kan du besöka örtagården och gå runt, titta och sitta ner för en fika. Där finns Monica Karlsson från Motala biologiska förening, som sköter odlingarna. Du kan få tips och idéer för din trädgård med tanke på biologisk mångfald. Barn upp till 12 år får så solrosfrö och popcorn i kruka för att ta med hem. Magnus Thelander visar hur du kan bygga en fladdermusholk. Karin Frisell från Naturskyddsföreningen säljer ängspluggplantor och gör bland annat en liten äng.  Försäljning av kaffe, saft och kaka. Ett arrangemang av Motala biologiska förening och Naturskyddsföreningen. Bondebacka kl 11.00-14.00.APRIL

Fredag 1 april Dagledigaktivitet - Vandring på östgötaleden

Vi börjar i Godegård och besöker även Hälla naturreservat. "Här kan man hitta solbelysta gläntor där det är fint att slå sig ner på en omkullfallen stam och njuta av lugnet, de grova träden och tystnaden". Medtag matsäck. Vi åker i egna bilar pga smittorisken av covid 19. Anmälan till Christer Johansson, tel eller sms 0703-294620. samling vid föreningslokalen, Drottninggatan 57, kl. 09.00.

Söndag 3 april Årsmöte

 Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika, kommer Peter Berglin från Jönköping att hålla föredrag. Peter som är en duktig fotograf samt mycket kunnig och stor fågelentusiast, kommer att visa fågelbilder och berätta anekdoter från när och fjärran. Årsmötet hålls i IOGT-NTO-lokalen, poppelgatan 6, kl 16.00 – Välkomna!

Söndag 10 april Skogsexkursion

 Skogsgruppen i Östergötland lär oss några olika arter svampar, mossor, lavar som visar att det är en naturskog. Ta med egen fika. Samling vid Coop Linden parkeringen i MotalaAnsvarig Rolf Wedding 070-215 67 40. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Motala. Samling kl 09.00.

Onsdag 20 april - Vårkväll vid Tåkern.

Vi spanar efter änder, gäss och vadarfåglar vid området Holmen, efter Väversunda fågeltorn. Därefter fortsätter vi till Naturrum. Samling vid föreningslokalen kl.17.30. Ledare Tommy Martinsson, 072 236 63 74.

Onsdag 27 April Vandring Borensberg

Vi kommer att gå runt Sticksjön samt titta på utsikten vid Fornborg Juteberget. Längd ca 5-7 km nordöst om Borensberg på stig. Samling / Start Borensberg vid Hällaskolans parkering, vid dammen kl 18.00. Ledare: Magnus Thelander 070 565 38 72


MARS

Söndag 20 mars Vandring vid Fallstugorna

Vi tittar på naturen och geologin. Vandringen tar ca 2 timmar. Vi avslutar med att fika vid en grillplats med vindskydd (”Bengts grill”). Samling vid Motala Hundsällskaps parkering. Föranmälan till Karin Frisell 070-7760022. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Motala. Samling vid föreningslokalen kl 10.00.

Onsdag 16 mars månadsträff

Månadsträff i föreningslokalen. Kommunekolog Fia Sundin kommer och pratar om Östgötaleden - Välkomna! Föreningslokalen kl 19.00

Lördag 5 mars Uggleutflykt till Fågelmossen

Traditionsenlig uggleutflykt till vår favoritplats för ugglelyssning. Vi hoppas på att få höra sparvuggla, kattuggla och pärluggla. Ta gärna med varma kläder och fika. Vi tänder en brasa och möjlighet till grillning finns. Samling vid föreningslokalen kl 17.00. Föranmälan till någon av ledarna: Roger Larsson, tel 0706-525519 och Gunnar Myrhede, 076-8362439. 


FEBRUARI

Söndag 27 februari Utflykt till Ringarhultsån

Vi åker till Ringarhultsån som ligger ca 45 km norr om Motala. Där spanar vi efter Strömstaren. Ån har ett stridigt vatten och rinner genom härlig natur. Vi kan gå både medströms och uppströms för att hitta Strömstaren. Finns intresse kan man sedan åka vidare till Bondeby och titta efter rovfåglar. Där på läktaren kan fika intas! Vi samlas på parkeringen vid Karlslunds skola. Kl 09.00Vi åker i egna bilar och föranmälan ska därför göras till ledare: Tommy Martinsson, 0722366374.

Söndag 20 februari skridskoutflykt/vandring

I första hand gör vi en skridskoutflykt på Tåkern eller annan lämplig sjö. Om det inte finns åkbar is kommer vi att göra en vandring istället. Föranmälan till ledare: Magnus Thelander, 070-5653872.

Söndag 13 februari tjäderutflykt

Utflykt till storskogen nordost om Karlsby för att leta spår efter tjäder bland hällmarker och tallar. Vi letar både spår och spårtecken. Medtag fika och rejäla kläder. Samling vid föreningslokalen kl. 09:00. Egen transport ut till skogen. Ledare: Gunnar Myrhede, tel: 076-8362439

Vargspårning 

Vi gör en utflykt till vårt närmsta vargrevir och tittar på spår från varg och andra däggdjur. Utflykten äger rum när det finns spårsnö i reviret. Obs! Begränsat antal deltagare. Varma kläder och matsäck. Vi kommer att gå en del. Jag meddelar några dagar innan när det är förutsättningar för spårningen. Vi åker i egna bilar. Anmälan till Christer Johansson, 0703-294620.


JANUARI

Lördag 15/1 Vinterfågelräkning av sjöfåglar

Den 15:e januari 2022 genomförs de internationella Midvinterinventeringarna av sjöfåglar. Omfattningen av inventeringen beror lite på isläget men åtminstone Motala ström genom Motala och Motalaviken ska inventeras. Start kl 09.00. anmälan: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39. 
Post
Karta