Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

Inventeringar

Upprop!

Inventera sångsvanshäckningar 2024
Hjälp till att inventera häckande sångsvan i Östergötland – en återvändare med positiv trend!

Östergötlands Ornitologiska Förening vill inspirera till mer fågelstudier runtom i länet och få ökad kunskap
om fåglarnas förekomst. Sångsvan är en utmärkt art där alla kan hjälpa till.
Spridd över hela länet, lätt att känna igen och tacksam att konstatera häckning för, utan stor insats och utan att störa.

För den som känner sig som en nybörjare finns några bra komihåg för att skilja sångsvan från knölsvan.

Klicka här och läs mer om inventeringen på Östergötlands Ornitologiska Förenings webbsida

Anmäl dig!

Kontaktperson i Motala Biologiska förening för frågor och anmälan om deltagande
i inventering av sångsvan i Motala kommun:

Gunnar Myrhede, mailadress: gunnar.myrhede@gmail.com
mobil 076-836 24 39.


Vinterfågelräkning av sjöfåglar 2024  

Med uppdaterad kunskap om inventeringssektorerna i området och flera duktiga och energiska inventerare fortsatte den höga ambitionsnivån på midvinterräkningen även i år. Räkningen har pågått sedan 1960-talet, sker samtidigt i norra Europa och samordnas i Sverige av Lunds universitet.  

Nu ingår även inventeringsområden i Vadstenaviken och Nässjaområdet söder om Vadstena, Kring Fyrstensberget norr om Borghamn, Boren, Motala ström i Borensberg samt sträckan Lilla hals till Västanvik i Vättern i vår inventering.  

Inventeringen gjordes i mitten av januari med tyngdpunkt på 14 januari med start kl 09:00.  

Kall och milda perioder har avlöst varandra under hösten fram till januari. Under inventeringsperioden i mitten av januari var Boren, Hårstorpssjön, Motalaviken (utom ett litet området mellan hamnen och gamla strömbron), Varamoviken ut till Varudden och flera andra vikar i Vättern isbelagda.  

Två smådoppingar hittades vid inventeringen i Hårstorpsjön. Ett drygt nittiotal skäggdoppingar hittades i Vättern. I Motala ström genom Borensberg var det gott om sjöfågel bland annat en stjärtand. I övrigt var det ganska lite sjöfågel kvar efter alla köldknäppar.  

I tabellen nedan är summa Motala sektorerna E323 (strömmen genom Motala), E215 (Motalaviken) och E216 (Råssnäs -Lilla Hals). I Summa Motalatrakten tillkommer E221-E227 (Lilla hals -Lemunda-Tokanäset- Medevi- Västanvik), E208- E214 (Häckenäs- Nässja- Vadstena-Sandby) och E324- E326 (Boren-Strömmen genom Borensberg – Norrbysjön).  

Inventerare 2024 har varit: 
Christer Eriksson E223-E227.                                                                                                                         
Tommy Eriksson E209-E213 + E324-E326.                                                                                                         
Elke Myrhede E208, E214-E216                                                                                                                                                                   
Gunnar Myrhede E208, E214-E216, E221, E222.                                                                              
Jan Eklund E216, E221, E222.                                                                                                                                                                                                       
Christer Johansson, Gabriella Saxner Johansson och Märit Franzén    E323 (strömmen genom Motala) 


Result               Summa Motala                                                                          Summa Motalatrakten  

Art

2024

2023

2022

2021

2024

2023

2022

2021

Skäggdopping                           

4

12

59

16

91

72

204

193

Smådopping

2

3

0

3

 

3

0

3

Storskarv

 

8

1

0

3

9

3

3

Gråhäger

 

1

0

2

 

2

0

4

Gräsand

643

390

378

1039

1693

736

1293

1945

Snatterand

 

0

0

0

 

0

0

2

Stjärtand

 
1
Mandarinand

 

0

0

0

 

1

0

0

Vigg

 

0

1

3

 

22

16

23

Bergand

 

0

0

0

 

1

0

0

Knipa

29

46

80

101

59

239

308

189

Brunand

 

0

0

1

 

0

0

1

Sjöorre

 

0

0

0

 

1

0

0

Svärta

 

0

0

1

 

0

0

1

Storskrake

23

41

33

96

337

292

131

138

Småskrake

 

0

0

0

 

12

0

13

Salskrake

 

0

0

2

 

11

1

22

Knölsvan

81

24

86

36

161

265

632

450

Sångsvan

 

21

65

16

2

30

85

26

Sothöna

24

6

20

53

25

96

24

255

Kanadagås

 

3

1007

119

13

503

1007

651

Grågås

 

0

0

0

 

0

1

1

  


Vinterfågelräkning av sjöfåglar 2023  

Med uppdaterad kunskap om inventeringssektorerna i området och flera duktiga och energiska inventerare fortsatte den höga ambitionsnivån på midvinterräkningen även i år och lika många lokaler inventerades som 2022. Räkningen har pågått sedan 1960-talet, sker samtidigt i norra Europa och samordnas i Sverige av Lunds universitet.

Nu ingår även inventeringsområden i Vadstenaviken och Nässjaområdet söder om Vadstena, Kring Fyrstensberget norr om Borghamn, Boren, Motala ström i Borensberg samt sträckan Lilla hals till Västanvik i Vättern i vår inventering.

Inventeringen gjordes i mitten av januari med tyngdpunkt på 14 januari med start kl 09:00.

Efter en köldperiod före jul då hela Boren var islagd kom en mild och blåsig period. Under inventeringsperioden i mitten av januari var det i princip isfritt i hela området. Det medförde att de övervintrande sjöfåglarna var lite utspridda och svårräknade.

Tre smådoppingar hittades vid inventeringen Hårstorpsjön! I Boren låg en flock salskrake och bland gräsänderna i Borenshult simmade en mandarinand!  Kring Vadstena hittades flera småskrakar, bergand och sjöorre.

Skäggdopping, knipa, knölsvan och sångsvan var färre vid årets inventering. Gräsänderna var också färre totalt (Summa Motalatrakten). Storskarv, storskrake och småskrake däremot fler än 2022….

I tabellen nedan är summa Motala sektorerna E323 (strömmen genom Motala), E215 (Motalaviken) och E216 (Råssnäs -Lilla Hals). I Summa Motalatrakten tillkommer E221-E227 (Lilla hals -Lemunda-Tokanäset- Medevi- Västanvik), E208- E214 (Häckenäs- Nässja- Vadstena-Sandby) och E324- E326 (Boren-Strömmen genom Borensberg – Norrbysjön).

Inventerare år 2023 har varit:
Christer Eriksson E223-E227
Tommy Eriksson E209-E213 + E324-E326
Elke och Gunnar Myrhede E208, E214-E216, E221, E222Jan Eklund E216, E221, E222, E323
Christer Johansson, Maria Rasch, Catharina Lundgren och Lennart Alm E323. 

Resultat                  Summa Motala                                                                       Summa Motalatrakten

Art

2023

2022

2021

2023

2022

2021

Skäggdopping                            

12

59

16

72

204

193

Smådopping

3

0

3

3

0

3

Storskarv

8

1

0

9

3

3

Gråhäger

1

0

2

2

0

4

Gräsand

390

378

1039

736

1293

1945

Snatterand

0

0

0

1

0

2

Mandarinand

0

0

0

1

0

0

Vigg

0

1

3

22

16

23

Bergand

0

0

0

1

0

0

Knipa

46

80

101

239

308

189

Brunand

0

0

1

0

0

1

Sjöorre

0

0

0

1

0

0

Svärta

0

0

1

0

0

1

Storskrake

41

33

96

292

131

138

Småskrake

0

0

0

12

0

13

Salskrake

0

0

2

11

1

22

Knölsvan

24

86

36

265

632

450

Sångsvan

21

65

16

30

85

26

Sothöna

6

20

53

96

24

255

Kanadagås

3

1007

119

503

1007

651

Grågås

0

0

0

0

1

1


Vinterfågelräkning av sjöfåglar 2022 -  nytt rekord igen i antal inventerade lokaler

Med uppdaterad kunskap om inventeringssektorerna i området och tillskott av duktiga och energiska inventerare fortsatte den höga ambitionsnivån på midvinterräkningen även i år och ännu fler lokaler inventerades. Räkningen har pågått sedan 1960-talet, sker samtidigt i norra Europa och samordnas i Sverige av Lunds universitet.

Nu ingår även inventeringsområden  i Vadstenaviken och Nässjaområdet söder om Vadstena, Kring Fyrstensberget norr om Borghamn, Boren, Motala ström i Borensberg samt sträckan Lilla hals till Västanvik i Vättern i vårt åtagande. 

De nordvästra delen av Råssnäs -Lilla hals sektorn och Motala ström i Borensberg inventerades den 14:e Januari.  De flesta övriga sektorer inventerades 15 januari med start kl 09:00. Hamra i Motalaviken inventerades fm 16 januari.

Isläget varierade snabbt under inventeringsperioden i mitten av januari. Det var kallt och svaga vindar och milt och blåsigt om vartannat. Den 15 januari var Motala ström genom Motala, Motalaviken och Vättern nästan isfria. Boren var nästan helt isbelagd med några mindre råkar bort mot Brevik och Karshult. Klart väder. Ca 0 grader och svag – måttlig nordlig vind.

Ingen smådopping hittades vid inventeringen! Smådoppingen brukar vara paradarten i Motala ström under vintern och det är troligen de snabba variationerna i isläget som gjort att det är få kvar och de som är kvar är svåra att hitta! Gräsand och sothöna var också färre vid årets inventering. Kanadagås, sångsvan, knipa och knölsvan var däremot fler….

Höga siffror: vid Kampudden hittades 104 skäggdoppingar, vid Norrbysjön 820 gräsänder, i Varamoviken 850 kanadagäss, i Motalaviken (Hamra)
65 sångsvanar och slutligen 100 knipor i Norrbysjön!

Tack till Elke Myrhede, Christer Eriksson, Christer Johansson, Gabriella Saxner Johansson, Lars Westerlund och Tommy Eriksson, för en riktigt bra insats!


Resultat 

Art

Summa Motala 2022

(2021 års siffror
inom parentes)

Summa Motalatrakten 2022 

(2021 års siffror
inom parentes)

Storskarv

1

(0) 

 3

(3)

Skäggdopping  

 59

 (16)  

 204 

(193)

Smådopping

 

 (3)    

 0

(7)

Gråhäger   

 0

 (2)   

 1

(4)

Gräsand   

378

(1039) 

 1293 

(1945)

Snatterand 

 0

 (0) 

  

(2)

Vigg 

 

 (3)  

 16

 (23)

Knipa   

 80

(101)  

 308

(189)

Brunand    

  0

(1) 

 0

(1)

Svärta

 0

(1)  

 0

(1)

Storskrake 

33

(96)

131

(138)

Småskrake 

 0

(0) 

0

(13)

Salskrake 

 0

(2)  

1

(22)

Knölsvan 

86

 (36)

 632

 (450)

Sångsvan 

65 

(16) 

 85 

(26)

Sothöna 

20

(53)

24

(255)

Kanadagås  

1007 

 (119)

1007

(651

Grågås

 

 (0) 

 

 (1)

Vinterfågelräkning av sjöfåglar 2021 - rekord i antal inventerade lokaler

Med uppdaterad kunskap om inventeringssektorerna i området och tillskott av duktiga och energiska inventerare höjdes ambitionsnivån på midvinterräkningen i år rejält och fler lokaler inventerades. Räkningen har pågått sedan 1960-talet, sker samtidigt i norra Europa och samordnas i Sverige av Lunds universitet.

Nya inventeringsområden för i år är Vadstenaviken och Nässjaområdet söder om Vadstena, Motala ström i Borensberg samt sträckan Lemunda till Västanvik i Vättern. Boren inventerades för andra året i rad.

De nordvästra delen av Råssnäs -Lilla hals sektorn och Motala ström i Borensberg inventerades den 15:e Januari. Övriga sektorer inventerades 16 januari med start kl 09:00.

Boren var nästan helt isbelagd med några mindre råkar. Stora delar av Hårstorpssjön och Motalaviken var isbelagd och i Vättern var det is i de skyddade vikarna. Ganska klart väder. Ca -5 grader och svag – måttlig nordlig vind.

Tre smådoppingar hittades i Motala och fyra i Borensberg. I Motala hittades två i Motala ström och en utanför piren i hamnen. Skäggdoppingar hittades på flera ställen och vid Nässja söder om Vadstena hittades hela 169 st. Nästan 2000 gräsänder räknades in. En stor flock om 585 låg utanför Dynudden. I strömmen i Borensberg fanns 200 sothöns och i Boren över 500 Kanadagäss!

Tack till Elke Myrhede, Christer Eriksson, Christer Johansson, Tommy Eriksson, Tommy Martinsson och Uno Alexandersson för en bra insats!

/Gunnar

Resultat summa Motala ström i Motala, Motalaviken och Råssnäs -lilla Hals (att jämföra med tidigare års räkningar)

Skäggdopping                             16

Smådopping                                  3

Gråhäger                                       2

Gräsand                                   1039

Vigg                                                3

Knipa                                          101

Brunand                                         1

Svärta                                             1

Storskrake                                     96

Salskrake                                        2

Knölsvan                                       36

Sångsvan                                      16

Sothöna                                        53

Kanadagås                                   119

 

Resultat nya lokaler och Boren:

Art

Motala ström Borensberg

Boren

Vadstenaviken

Nässja

Lemunda -Västanvik

Storskarv
3


Skäggdopping


2


169

6

Smådopping

4

Gråhäger1


1

Gräsand

460

51

380


15

Snatterand

2

Vigg

5

15
Knipa

16

15

5

11

41

Storskrake

9

31

2Småskrake
2


Salskrake


20
Knölsvan

259

129

26Sångsvan

5

5
Sothöna

200

11

Kanadagås


532
Grågås


1
                                                            

 Nedan kan du läsa om de senaste årens genomförda inventeringar backsvala, Sjöbo/Knäppan, Staffanstorp och Karshult.  


Häckfågelinventering i Sjöbo/Knäppanområdet 2018
20190211_084307[704].pdf (2.94MB)
Häckfågelinventering i Sjöbo/Knäppanområdet 2018
20190211_084307[704].pdf (2.94MB)
 
Post
Karta