Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen

ÅRSPROGRAM 2019

  


Välkommen till våra aktiviteter 2019!
Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar. Inga förkunskaper krävs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur!
Vi hoppas du ska hitta inspiration i vårt program!


Kurs för MBF-medlemmar

Välkommen till vinterns studiecirkel

ÖRTAGÅRDSVÄXTER

Vi behandlar både kryddväxter, läkeörter, växtfärgningsörter och gamla torpväxter.
Du får lära dig om växternas historia, användningsområden, miljökrav, artkännedom med mera.

Ledare: Eva-Britt Kemmer.
Cirkelstart: tisdag den 12 februari 2019, kl 19.00-21.00.
Antal sammankomster:
5.
Plats:
MBF:s föreningslokal, Drottninggatan 57
Kursavgift: 200 kr + ev bok.

Anmälan: senast den 10 februari
till Eva-Britt Kemmer, 070-691 64 37, eller
Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383 .
Arrangör: MBF i samarbete med Studiefrämjandet.


Fågelinventering i Staffanstorp

Vi inventerar fågellivet i Staffanstorps naturreservat 2019.
Vi samlas på parkeringen vid Staffanstorp, torsdag 4 april, kl 18.00
för 1:a inventeringstillfället.
Kontaktperson: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39, eller Roger Larsson, 070-652 55 19.

Inventering av Mindre hackspett i Motala kommun
Uppföljning av inventering från 80-talet i hela landet. Inventeras i rutnät. Åtminstone sju rutor att följa upp i Motala kommun!
De flesta ligger nära Motala tätort. 3 besök under tidig vår och leta bohål och sovhål i döda träd och lyssna efter spettarna! Inventeringen samordnas av Lantbruks-universitet och ska pågå 2019–2021.
Kontakta mig så samordnar vi inventeringen här i Motala!
Gunnar Myrhede, 076-836 24 39.

 

JANUARI 2019

Ons 9/1          Månadsträff – Aktuella naturvårdsprojekt

Vi får besök av kommunekolog Fia Sundin, som informerar om nyheter från kommunens olika naturvårdsprojekt.
Föreningslokalen, kl 19.00.


Sön 13/1      Vinterfågelräkning av sjöfåglar

I januari 2019 genomförs de internationella midvinter-  inventeringarna av sjöfåglar för 53:e året. Inventeringarna 
genomförs på samma sätt som under tidigare år och omfattar  sålunda alla ÄNDER, SVANAR, GÄSS, SOTHÖNS,
DOPPINGAR, LOMMAR, HÄGER, STORSKARV. Vi i Motala har varit med länge.
samling vid Gästistorget kl 09.00 för att hjälpas åt att räkna
fåglarna i Strömmen och Motalaviken. 
Kontaktperson: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39.

Fre 25 -        Vinterfåglar inpå knuten
Mån 28/1    
Räkna fåglar vid ditt fågelbord. Var med i SOF Birdlifes årliga inventering av våra övervintrande fåglar.
                      Läs mer på birdlife.se hur du rapporterar dina arter.


FEBRUARI 2019

Sön 10/2       Årsmöte – Föredrag ”Mitt Omberg”  av naturguide Lars Fröhlich
                    
Kl 16.00 i IOGT-NTO-lokalen, Poppelgatan 6.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar håller naturguide Lars Fröhlich ett föredrag om östgötarnas berg Omberg,
ur olika aspekter: geologi, botanik, ornitologi, kulturhistoria.
MBF bjuder på fika med semla.


Vargspårning - datum bestäms senare

Om rätt förutsättningar uppstår, kommer vår medlem Tommy Eriksson, som är auktoriserad
viltspårare, att ta oss med på spårning av varg och annat vilt.
Anmälan till Christer Johansson, 0703-29 46 20, så meddelar vi tid när det blir aktuellt.


MARS 2019

Ons 13/3         Månadsträff – Vackra fjärilar och andra insekter på Soldatängen

Kommunekolog Staffan Carlsson berättar om fjärilar och andra insekter. som man har möjlighet att
se på blomsterrika naturreservatet Soldatängen i Motala.  Information om den Fjärilssafari
han leder på Soldatängen den 25 maj, kl 13-15.


Föreningslokalen kl 19.00.


Lör 23/3         Uggleutflykt till Fågelmossen 

Traditionsenligt åker vi till den fina Fågelmossen där vi hoppas på att få höra bl.a. sparv- och pärluggla.
Ta varma kläder och gärna något att grilla.
Samling vid föreningslokalen kl 17.30. Beräknad hemkomst ca kl 21.
Ledare: Roger Larsson, 070-652 55 19 och Gunnar Myrhede, 076-836 24 39.


APRIL 2019


Ons 3/4           Månadsträff – Padjelanta

OBS datum! Följ med på en forskningsexpedition till Padjelanta.
Olle Jonsson berättar om de sällsynta kalkgrynsnäckorna
i fjällen. Elke och Gunnar Myrhede visar bilder från vandringen i Padjelanta, som delvis skedde i krypnivå
och krypfart.  Följ med och upptäck fjällmarkernas små under.
Föreningslokalen kl 19.00.

 

Tor 4/4            Inventering av fåglar i Staffanstorp

Vi samlas på parkeringen vid Staffanstorp, kl 18.00, för 1:a inventeringstillfället.
Kontaktperson: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39, eller Roger Larsson, 070-652 55 19.


Sön 14/4        Tidig morgon vid Bredsjömossen

Orrspel, och vårfåglarnas morgonkonsert upplever vi tillsammans när vi vandrar ut på mossen denna aprilmorgon.
Bredsjömossen ligger en bit norr om Godegård alldeles på gränsen till Närke. Den är naturreservat och Natura 2000-område
och flera skötselåtgärder för att gynna de höga naturvärdena har gjorts under senare år. En vandringsled går tvärs över
myrmarken och vi går halvvägs ut till den blötaste och mest öppna delen.
Kläder efter väder, rejäl fika och gummistövlar rekommenderas.
Samling vid föreningslokalen 05.00. Beräknad hemkomst ca 13.00.
Ledare: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39, och Roger Larsson, 070-652 55 19.


Ons 24/4         Bygg ditt eget insektshotell
                                 
Vi får vägledning av Tomas Lundqvist, Naturskydds-föreningen, att bygga ett insektshotell att ta med hem.
Tomas har materialet. Det är bra om den som har, kan ta med borrmaskin (sladdlös) och borr så hjälps vi åt. Samla också in och ta med kottar som ska vara i hotellet. Ta med egen fika!
Plats: Kulla Södergården, kl 17.30. Samåkning från föreningslokalen kl 17.00.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Tomas Lundqvist, 0730-78 06 67.


MAJ 2019

Ons 8/5          Månadsträff  – Naturum Tåkern

Passa på att besöka Naturum Tåkern, som håller öppet från kl 18.00. Efter månadsträffen förläggs en stor del ute,
där vi  kommer att gå ut genom vassen till den nya plattformen. Ta gärna med kikare och fika.
Samarrangemang  med Naturum Tåkern.
Samåkning från föreningslokalen kl 17.45 eller vid Naturum Tåkern, kl 18.30. Ledare: Tommy Martinsson, 072-23 66 374

                     

Ons 15/5        Vårfåglar vid Illersjö våtmark

Det är tradition att vi besöker Illersjö våtmark i Motalas utkant och spanar från den fina plattformen efter fågellivet på 
och omkring sjön. Samling vid föreningslokalen kl 18.00 för samåkning. Tid ca 2 tim.
Ledare: Christer och Gabriella  Saxner Johansson, 0703-35 10 73.


Ons 22/5         Bioblitz på Soldatängen  på Biologiska mångfaldens dag

Bioblitz är en intensiv biologisk inventering av ett specifikt  område. Vi upptäcker fåglar, växter, insekter, spindlar, lavar     och mossor och andra organismer på Soldatängen. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen, Motala.
Samling kl 17.00 på Soldatängen eller kl 16.45 vid MBF:s föreningslokal för samåkning.

 

Sön 26/5        Vandring i Västra Hargs lövskogsreservat

Vi gör en vandring i ett av länets större mer eller mindr  sammanhängande lövskogsområden. I södra delen av området
finns även en liten fågelsjö med fågeltorn och fågellivet är  rikt. Ta med matsäck.
Samåkning från föreningslokalen, kl 9.00. Beräknad hemkomst ca kl 13.00.
Ledare: Christer och Gabriella Saxner Johansson,  0703-35 10 73
.


Ons 29/5         Besök på Motala Griftegård, träd och växter

Vi gör en rundvandring med fokus på träd och växter på vår vackra griftegård.
Samling vid huvudparkeringen vid entrén till Griftegården kl 18.00.
Ledare: Monica Karlsson, 0708-529 803.


JUNI 2019


Ons 12/6         Studiebesök på Grepstad gård och gårdsbutik

Vi har månadsträff på Grepstads Gårdsbutik, fika kan köpas, OBS anmäl till Mikael Andersson senast mån 10/6
om du vill köpa fika. Vi får information om Grepstads gårds odlingar.
Samling vid föreningslokalen för samåkning kl 17.40
eller på Grepstad kl 18. Ledare: Mikael Andersson, 070-297 59 37.

                                                                                                                           

Lör 15/6         Nattsångare vid Tåkern

Även i år gör vi om denna omtyckta ”klassiker” till Tåkern, där vi samlas vid Naturum Tåkern vid Glänås och sedan
besöker bl.a. Väversunda för att lyssna efter nattsjungande fåglar. Turen avslutas vid Svälinge. Ta gärna med fika.
Vi räknar med att vara tillbaka omkring kl 01.00.
Samarrangemang med Naturum Tåkern. Samling vid  föreningslokalen kl 20.45 eller vid Naturum kl 21.30.
Ledare: Roger Larsson, 070-652 55 19.

 

Sön 30/6         Utflykt till Kärna mosse

Naturreservatet strax öster om Kärna kyrka hyser ett flertal orkidéarter men också andra intressanta kärlväxter och
organismer. Områdets unika geologiska förutsättningar är upphovet till reservatsbeslutet.
Medtag stövlar och matsäck. 
Samåkning från föreningslokalen kl 09.00.
Ledare: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383


AUGUSTI 2019


Lör 3/8            Slåtter på Soldatängen med Naturskyddsföreningen

Liar och räfsor finns och man får lära sig att använda lie. Matsäck tar man själv med sig.
Den som missar första dagen får en ny chans samma tid lördagen den 10 augusti.
Samling kl 09.00 vid Soldatängen. Behöver du bilskjuts, kontakta Eva-Britt Kemmer, 070-691 64 37.


Ons 14/8         Månadsträff – Växter som lockar insekter

Vi träffas hemma hos Karin Frisell, som driver ”Perenner på bakgården”. Hon kommer att berätta om hur man med olika
växter kan locka och gynna olika nyttoinsekter i sin trädgård. Karin ordnar fika, som vi kan köpa.
Samåkning från förenings lokalen kl 18.45, eller kl 19.00 hos Karin på Offerbyvägen 29.          

Sön 18/8       Bondebackadagen

 Föreningsgårdens föreningar – Scouterna, Biodlarna, Friluftsfrämjandet, MBF och Sändaramatörerna – visar åter
 upp sina olika verksamheter, erbjuder tipstävling, underhållning och provsmakning samt korv med bröd och dryck.
 Kom och trivs, kl 11-14. Välkomna!
 Kontaktperson: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-26 03 83.


SEPTEMBER 2019

Sön  8/9           Rovfågelskådning från Kisatippen
(Obs utflykten sön 1/9 är inställd pga dålig väderprognos, vi gör ett nytt försök söndagen den 8/9)

 Kisatippen är vid det här laget välkänt som en av Motala   kommuns bättre lokaler för att se sträckande rovfåglar.

 Vi gör ett försök att pricka in en toppdag med framför allt  sträckande bivråk. Ev. inställd utflykt meddelas på MBF:s hemsida
och på Facebook och reservdatum är 8/9. Medtag matsäck och gärna strandstol/campingstol.
Avresa från föreningslokalen kl 09.30. Sluttid ca kl 13.30, men det går naturligtvis bra att avbryta när du vill.
Ledare: Christer Eriksson, 073-434 95 68.

 

Ons 11/9         Månadsträff – Giftsvampar

 Hur giftig är en giftig svamp? Svampkonsulent Gunilla Ångström-Balla gör en genomgång av några svampar
man ska undvika. Föreningslokalen kl 19.00.


Sön 15/9        Svamputflykt

Svampkonsulent Gunilla Ångström-Balla leder en utflykt, där vi lär oss vilka svampar man kan ta med sig i svampkorgen.
Tid ca 2-3 tim. Samling vid föreningslokalen kl 09.00 för färd till en närliggande svampskog.
Tel 070-678 77 26.

Sön 22/9         Grottsafari     INSTÄLLD

Årets utflykt ägnas den södra länsdelen, där vi besöker kända och okända grottor, blockbildningar, håligheter
och andra naturfenomen under en heldag. Ta därför med riklig kost, ficklampa, hjälm och oömma kläder.

 

Lör 28/9         Utflykt till Häradsskär i Gryts skärgård

Ett tillfälle att få besöka Häradsskär i Gryts skärgård  under den stora höstflyttningen av fåglar.
Vi får också se den ringmärkning av fåglar som pågår. Vi gör en dagsutflykt med bil till Fyrudden,
och därifrån båttaxi till Häradsskär. Räkna med tidig avfärd!
Föranmälan till Magnus Thelander, 0141-23 32 39, 070-565 38 72.


OKTOBER 2019


Sön 6/10           Vandring på Skönnarboleden

Den vackra leden norr om Tjällmo, går förbi lämningar av områdets järnhantering vid Skönnarbo.
Sedan följer leden sjön med tillfälle till vackra upplevelser fram till ett vindskydd med plats för fika.
På tillbakavägen kan man välja att gå upp på Tyleklint, varifrån man har en vidunderlig utsikt.
Skönnarboleden är 10 km lång, men man har möjlighet att korta vandringen med ca 4 km.
Samling vid föreningslokalen, kl 09.00. Ledare: Monica Karlsson, 070-852 98 03.

Ons 9/10           Månadsträff – Kärsbyåns vilda öringstam

Vi får besök av Motala Flugfiskare, som pratar om sin biotopvård, som har mål att genetiskt rädda Kärsbyåns
vilda öringstam. Föreningslokalen kl 19.00. 

Lördag 19 oktober      Fågelholksrensning i Sjöbo-Knäppan

Lördagen 19 oktober rensar vi fågelholkar i Sjöbo – Knäppan. Förra året rensade vi 189 holkar. Vi får se hur många vi hinner med i år. När man rensar holkarna ser man om någon bott där och i så fall vem och så får fåglarna lite bättre plats nästa år. Ta gärna med kort stege, verktyg (tång, skruvmejsel, hammare) om du har. Fikapaus med korvgrillning vid Gröna plan vid 12-tiden. Föreningen bjuder på korv!

Alla är välkomna!

Samling vid Sjöbo-torpet kl 09:00. Kontaktperson Gunnar Myrhede 076-836 24 39.NOVEMBER 2019  

Ons 6/11        Öringutflykt med Motala Flugfiskare    INSTÄLLD på grund av att öringleken redan har varit.

 Vi följer med Motala Flugfiskare på öringutflykt till Kärsbyån.  Medtag kläder för årstiden och ficklampa.
 Samling vid föreningslokalen kl 18.45.  Ledare: Mikael Andersson, 070-297 59 37.

 

Ons 13/11     Månadsträff – Naturprojekt i Motala kommun

Vi får besök av kommunekolog Hilda-Linn Berglund, som bl a informerar om Karshults naturreservat , projektet Evighetsträd
som nu är klart, Bella blåmes trädstigar för barn runtom i Motala kommun, eDNA-prover i de fem vätterbäckarna på vilka fiskarter
som har registrerats, med flera intressanta projekt.
Föreningslokalen kl 19.00.

 

Lör 16-Sön 17/11  Kommunrally – fågelskådning

Tredje helgen i november anordnas det årliga kommunrallyt i Östergötland.

Rallyt pågår hela helgen och är en tävling mellan landskapets kommuner om att se så många fågelarter som möjligt. Alla fågelintresserade är välkomna att vara med och tävla för Motala genom Motala Biologiska förening!                 
Anmälan och mer info på www.ogof.se.
Kontaktperson: Gabriella Saxner Johansson, 0703-35 10 73.


DECEMBER 2019


Ons 11/12     Månadsträff – Adventsfika och bildvisning

Vi samlas för stämningsfull adventsfika, som föreningen bjuder på.  Därefter får vi njuta av naturbilder,
som visas av vår medlem Anita Nilsson.
Föreningslokalen kl 19.00.

 


 

  

  


 

   
      

 

Post